Lønn

Lønn kan være både lett og vanskelig.

I de fleste programmene som vi bruker er det en egen lønnsmodul.  På de kundene vi gjør alt av lønn, så bruker vi Nettlønn. 

Det vi ser fra de som tar lønningene selv, er at mange synes at spørsmål rundt diett, fordelsbeskatning telefon og bil kan være vanskelig.  Andre ganger kan det være feilmelding som gjelder a-meldinger.  Vi hjelper dere.

Noen av programmene tilbyr løsninger hvor lønnen din kommer rett på konto uten at du måtte tenke på forskuddstrekk, A-meldinger, arbeidsgiveravgift, OTP og alt som hører med. Vi kan bistå med løsningene.

Vi jobber blant annet med følgende program