Tidsfrister

Her har vi en oversikt over leveringsfrister inneværende måned. Siden vil bli oppdatert hver 1. i ny måned. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt så skal vi hjelpe deg så godt vi kan.

Innsending av a-melding (for september mnd.)
11. oktober
Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (4. termin)
5. november
Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (5. termin)
1. desember
Innsending av a-melding (for november mnd.)
10. desember
Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (5. termin)
15. desember
5. oktober
Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (4. termin)
11. oktober
Innsending av a-melding (for oktober mnd.)
15. november
Frist for søknad om endring fra mva-melding for årstermin til ordinær to-månedlig mva-melding
6. desember
Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (5. termin)
10. desember
Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (4. termin)

Vi jobber blant annet med følgende program